Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Transporteurs en Erkende Verhuizers.  Al naar gelang de handelingen en werkzaamheden zijn van toepassing de volgende voorwaarden:

  • de Algemene Voorwaarden Distributievervoer (AVD),
  • de Algemene Vervoerscondities (AVC) 1983,
  • de CMR condities,
  • de VEEM condities Amsterdam/Rotterdam,
  • de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV) 2006
  • de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV) 2006
  • de TLN Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd op 1 oktober 1993 ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te ‘s Gravenhage.

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

^ Back to Top